Imidž podnikateľa a firmy

Nie je tajomstvom, že imidž podnikateľa predáva. Dobrý imidž, vhodný do konkrétneho prostredia, k danej oblasti podnikania, prezentujúci hodnoty a úroveň firmy, akceptovateľný obchodnými partnermi, to všetko má dôležitý podiel na finálnom obchodnom výsledku.

Využite výhodu dobrého imidžu vo svoj prospech a úspech.

Ponúkam Vám na mieru tieto služby:

  • osobné vizážové poradenstvo pre podnikateľov
  • imidž poradenstvo pre firmy – manažment aj zamestnancov
  • tvorba dress code pre Vašu firmu a Vaše eventy
  • tvorba korporátneho imidžu a vizuálnej identity
  • dizajn priestorov
  • dizajn marketingových materiálov

Ceny dohodou resp.por. časť: cenník osobných poradenských služieb.