Pre školy

Ponúkame kurzy PRE ŠKOLY:

IMIDŽ A ŠTÝL – VKUS VS. NEVKUS, MÓDNA ETIKETA

CIEĽ KURZU:
• Pomôcť žiakom/študentom zorientovať sa v problematike tvorby osobnej vizáže
• Oboznámiť so všeobecne uznávanými spoločenskými pravidlami odievania v súvise so spoločenským správaním a tým podporiť implementovanie týchto hodnôt pre školy
• Podporovať sebaúctu, pozitívnu seba koncepciu
• Podporiť tvorbu triezveho úsudku o trendoch, vkusnosti a vhodnosti pri tvorbe osobného imidžu
• Predstaviť niektoré praktické zručnosti súvisiace so starostlivosťou o svoj vzhľad
• Pomôcť žiakom v ich príprave na budúce životné situácie (výber zamestnania, pohovory, spoločen. udalosti, …)
• Učením princípov rozlišovania vhodnosti odevov pre konkrétneho jednotlivca podporovať racionálnosť pri nakupovaní (dopad na hospodárenie s osobnými financiami a časom)
OBSAH KURZU:
– Čo je vizáž a imidž?
– Imidž a jeho súvis s celkovým vonkajším prejavom – správanie, vyjadrovanie, verbálna a neverbálna stránka
– Imidž a jeho súvis s identitou človeka – ako môj zovňajšok komunikuje moju seba koncepciu a moju identitu
– Vplyv úpravy zovňajšku na to ako nás vníma okolie a akú „povesť“ si tým budujeme
– Originalita a trendy, ako sa s nimi vysporiadať
o ostať moderným, vyzerať dobre a nemusieť sa stať otrokom trendov, resp. rozumieť trendom, rozumieť vplyvom médií v tejto oblasti
– Čo je vhodné a nevhodné (vkus/nevkus)
o Vhodnosť a nevhodnosť odevov podľa spoločenského prostredia a typu spoločenských udalostí (škola, zamestnanie, kostol, neformálne prostredie, …)
– Etiketa odievania – Všeobecné zásady odievania v spoločnosti (páni aj dámy)
PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A KVALIFIKÁCIA:
Garantom a hlavným lektorom kurzov je profesionálna módna stylistka a vizážistka, pôsobiaca na Slovensku od r. 2014, s odborným pedagogickým a umeleckým vzdelaním.
Na kurzoch sa príležitostne podieľajú aj ďalší lektori s príslušným odborným a pedagogickým vzdelaním.
VARIANTY KURZU
1. „Hromadná“ prednáška (v prípade viac ako 20 účastníkov naraz), cena od 60 Eur, trvanie 60 – 90 min
alebo
2. Skupinové workshopy: 10 – 20 osôb v skupine, cena od 80 Eur/za skupinu, trvanie 60 – 90 min – jedna skupina. Oproti prednáške tu bude viac priestoru aj na drobné praktické aplikácie a aktivity. Možnosť rozdeliť na čisto chlapčenské a dievčenské skupiny. V prípade dievčenských skupín workshop dopĺňame o poznatky z oblasti líčenia. V chlapčenských zas Minikurz viazania uzlov viazaniek.

NIEKTORÉ NEDÁVNE REFERENCIE KURZU:

Kurz bol v nedávnej dobe realizovaný na školách:

Gymnázium Cyrila a Metoda, Nitra (zodp. p.uč. Brezniaková)

ZŠ Sv. Alžbety, Nová Baňa (zodp. p.uč. Motyková)


Kontaktovať